BABACAN1717 BABACAN1717

BABACAN1717 ŞİİR SİTESİDİR TIKLA
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
radyo dinle
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN1717
   
 
  İMAR KANUNU KAT +MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


İMAR KANUNU
KABUL TARİHİ : 03/05/1985
KANUN NO : 3194
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/1985
RESMİ G. NO : 18749
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0378
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : GENEL ESAS
Madde 4 : İSTİSNALAR
Madde 5 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANLARI İLE İLİGİLİ ESASLAR
Madde 6 : PLANLAMA KADEMELERİ
Madde 7 : HALİHAZIR HARİTA VE İMAR PLANLARI
Madde 8 : PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİLMESİ
Madde 9 : İMAR BAKANLIĞINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ
Madde 10 : İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ
Madde 11 : KAMIYA AİT GAYRİMENKULLER
Madde 12 : CEPHE HATTI
Madde 13 : İMAR PLANINDA UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLER
Madde 14 : İRTİFAK HAKLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
Madde 15 : İFRAZ VE TEVLİD
Madde 16 : TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİ
Madde 17 : KAMUŞALTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR
Madde 18 : ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
Madde 19 : PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 20 : YAPI
Madde 21 : YAPI RUHSATİYESİ
Madde 22 : RUHSAT ALMA ŞARTLARI
Madde 23 : GELİŞME ALANINDA YAPI RUHSATI
Madde 24 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ KURULUŞU, YETKİ ALANLARI
VE SORUMLULUKLARI
Madde 25 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ SINIFLANDIRILMASI
Madde 26 : KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER İLE SANAYİ TESİSLERİNDE RUHSAT
Madde 27 : RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYGULAYACAKLARI ESASLAR
Madde 28 : FENNİ MESULLER VE MESULİYETLERİ İLE MÜTEAHHİT SİCİLLERİ
Madde 29 : RUHSAT MÜDDETİ
Madde 30 : YAPI KULLANMA İZNİ
Madde 31 : KULLANMA İZNİ ALINMIŞ YAPILAR
Madde 32 : RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞALANAN YAPILAR
Madde 33 : UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR
Madde 34 : İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE TANZİMİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE MÜKELLEFİYETLER
Madde 35 : BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASI VE TABİİ ZEMİNİN KAZILMASI
Madde 36 : KAPICI DAİRELERİ VE SIĞINAKLAR
Madde 37 : OTOPARKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 38 : HALİHAZIR, HARİTALARIN, İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE
UYGULANMASI
Madde 39 : YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR
Madde 40 : KAMUNUN SELEMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Madde 41 : ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLERİ
Madde 42 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 43 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 44 : YÖNETMELİK
Madde 45 : MÜCAVİR ALAN
ALTINCI BÖLÜM
2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 46 :
Madde 47 :
Madde 48 :
YEDİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜYÜRLÜK, YÜRÜTME
Geçici Madde 1 : YAPILARIN AMACINDA KULLANILMASI
Geçici Madde 2 : BAŞKA AMAÇLA KULLANILAN OTOPARK YERİ
Geçici Madde 3 : ÖNCE VERİLEN RUHSAT VE İZİNLER
Geçici Madde 4 : MÜŞTEREK GİRİŞ
Geçici Madde 5 : ÖRFÜ BELDE, PAFDOS
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 : YÖNETMELİKLERİN ÇIKARILMA SÜRESİ
Madde 49 : YÜRÜRLÜK
Madde 50 : YÜRÜTME
 

 

Tüm Kanunların İçeriğine

Satış vaadi sözleşmesinde
dikkat edilecek 5 püf nokta!
Satış vaadi sözleşmesinde dikkat edilecek 5 püf nokta!
Proje aşamasında satışa sunulan bir konutu satın almak isteyenler; müteahhit sıkışmışken ucuz konut sahip olmayı hesaplayanlar; konut satış vaadi sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?
22 Ekim 2007, Pazartesi 09:33


ALTAKİ ÇOK ÖNEMLİDİR
5 MADDE

5)Satış vaadi sözleşmesi, alıcıya, tahliye ve müdahalenin önlenmesi davalarını açma hakkı vermez.

 

Türk Medeni Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun uyarınca, tapu kayıt maliki olmak "tahliye" ve "müdahalenin önlenmesi" davası açmak için zorunlu koşuldur. Bu nedenle, konut satış vaadi sözleşmesi ile konutu edinen alıcının, tapuda kayıt maliki olmadığı için, konuttaki kiracı veya işgalci aleyhine "tahliye" veya "müdahalenin önlenmesi" davası açamayacaktır. Davaların açılması halinde, dava reddedilecektir.

E-mail: mehmetparlak@emlakkulisi.com


Bu sözleşme, konut alıcısını doğrudan doğruya tapu sahibi yapar mı? Konut satış vaadi sözleşmeleri ile ilgili hukuki incelik ve ayrıntılar neler?
 
Konut; bireylerin yaşam süreçlerinde sahip olmak istedikleri en temel-zorunlu ihtiyaçları arasındadır. Gerek, hukuksal anlamda mülkiyet sahipliğinin tesis edilmesi, gerekse de ekonomik olarak kazançlı durumda olabilmek için, konutlarda hakkın doğumunun (tapunun alınması vs) nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi önemlidir. Tapulu konutların satışı; bir kısım kural ve biçim şartlarını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunlu kural ve biçimlere uyulmaması, konut tüketicisi için ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır.
Son yıllarda, konut-emlak sektöründeki değişim ve dönüşüm ile birlikte; pazarlama-reklam konusunda uzman profesyonel firmalar aracılığıyla "proje aşamasında" resmi tapusu bulunmayan konut satışları yapılmaktadır. Bu durumlarda; konutun tapusu bulunmadığı için; genel olarak satıcı ile konut alıcısı arasında "gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi" yapılmaktadır.
 
 
1)Konut satış vaadi sözleşmeleri bir ön sözleşme niteliğinde olup; taşınmaz mülkiyetini doğrudan doğruya sağlamaz.
 
Konut satış vaadi sözleşmesi ile konutun mülkiyeti doğrudan doğruya alıcıya geçmemektedir. Bu sözleşme konut tüketicisine, konutu satmayı vaat edeni, konutu kendi adına tapuda tescil, devir etmeye zorlama hakkı vermektedir. Konutların satışı; tapu müdürlüklerinde yapılır. Noterlik huzurunda yapılan "satış" işlemleri de "satış vaadi" niteliğindedir. Konut satış vaadi sözleşmesi ile satıcı; tapu müdürlüğündeki asıl satış aktini yapmayı üstlenmektedir.
 
 
2)Konut satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması zorunludur.
 
Konut satış vaadi sözleşmesi; noter huzurunda yapıldığı takdirde hukuksal sonuç doğurmaktadır. Borçlar Kanunu 213 maddesi ve Noterlik Kanunu hükümleri çerçevesinde; resmi bir merci huzurunda yapılmayan, sadece taraflar arasında yapılan "satış vaadi sözleşmesi" hukuken sonuç doğurmamaktadır. Noter huzurunda yapılmayan bu tür sözleşmelerde, şahit bulundurulması da sözleşmeye geçerlilik kazandırmamaktadır.
 
 
3) Konut satış vaadi sözleşmesi; açık-kesin olarak belirli olan bir taşınmazı içermelidir.
 
Satıcı ile konut tüketicisi arasında imzalanan konut satış vaadi sözleşmesi içeriğinde konutun;
yeri, konumu, adası, parseli, daire numarası belirli ve açık olmalıdır. Uyuşmazlığa konu olan birçok benzer davada Yüksek Mahkeme; sözleşmenin konu yönünden belirsiz olması halinde, sözleşmenin geçersiz olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle, konut satış vaadi sözleşmesi ile konut satın alacak kişilerin; sözleşme içeriğinde konutun özelliklerini açık-seçik ve net olarak belirtmeleri gerekmektedir.
 
4) Konut satış vaadinde bulunan satıcının konutun maliki olması zorunluluğu yoktur.
 
Ülkemizde konut satış vaadi sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların ve kafa karışıklarının çoğu bu madde başlığı etrafında ortaya çıkmaktadır. Türk hukukunda, konut satışını ancak tapuda kayıt maliki olan şahıs yapabilmektedir. Tapuda kayıt maliki olmayan kişinin satışı gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Ancak; konut satış vaadi sözleşmesi bakımından ise satıcının kayıt maliki olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Konut satış vaadinde bulunan satıcının, sözleşme tarihinde konutun maliki olması zorunlu olmadığı gibi, hukuk sistemimiz böyle bir taahhütte bulunulmasına imkan tanımaktadır.
 
Kamuoyuna yansıyan bir çok "dolandırılma" iddiası ve "konut skandalı" bu ince ayrıntının bilinmemesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır.
 
 
5)Satış vaadi sözleşmesi, alıcıya, tahliye ve müdahalenin önlenmesi davalarını açma hakkı vermez.
 
Türk Medeni Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun uyarınca, tapu kayıt maliki olmak "tahliye" ve "müdahalenin önlenmesi" davası açmak için zorunlu koşuldur. Bu nedenle, konut satış vaadi sözleşmesi ile konutu edinen alıcının, tapuda kayıt maliki olmadığı için, konuttaki kiracı veya işgalci aleyhine "tahliye" veya "müdahalenin önlenmesi" davası açamayacaktır. Davaların açılması halinde, dava reddedilecektir.
E-mail: mehmetparlak@emlakkulisi.com

 

Ulaşmak İçin Tıklayınız..
TAŞINMAZ SATIŞI NASIL YAPILIR?

Bir gayrımenkul
sadece Tapu Sicil Müdürlüğü’nde satılır.

Satış
tapuda sicil
muhafızı önünde yapılır yapılmalıdır.
NOTERLER
GAYRİMENKUL
SATIŞ
YETKİSİNE
SAHİP
DEYİLDİR

Noterde sadece “SATIŞ VAADİ” yapılıbilir.

BU SATIŞ VAADİ
OLMAYAN MALI
SATMAK ANLAMINA GELİR
İSKANI ALINDIĞINDA
ZATEN BU YERLER
YANİ
SIĞINAK VE DEPO
OLAN YERLER
KAT SAHİPLERİNİN
ORTAK MALIDIR
KAT SAHİPLERİ
KENDİ RIZASI İLE İMZA VERİRSE
MÜTAHİT ANCAK O ZAMAN
DEYİŞİKLİK YAPABİLİR
BUNUDA VERECEK YOK SANIRIM
YANİ EVİN BİR ODASINI
VERMİŞ GİBİ OLUR YABANCIYA
İŞTE MÜTAHİTLERİN YAPTIĞI
BU OLAY ÇOKTUR
AMA DENETLEYEN YOKTUR
BELEDİYELER
BU SUÇLARI İŞLEMEKTEDİR
ÇÜNKÜ
ŞARTLARA GÖRE
YAPI RUHSATI VEREN
BELEDİYEDİR
BUNLARI DENETLEYENDE
BELEDİYELERDİR
AMA
NE YAZIK
NEDENSE
DENETLEYEMİYORLAR

Satış için
noterler başka bir
işlem yapamazlar
Mevzuat ve Kanunlar Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.TIKLA GÖR

BU KONU İLE İSTEDİĞİN BİLGİ MEVCUT

Gayrimenkuller ile ilgili bilmek istenilen hersey

9 Oca 2009 – Noterler satış yetkilerine kapıcı dairesi satılabilir mi, kapıcı dairesinin ... babadan kalan yer satılmak isteniyor, noterden daire satılır mı, ... Yönetim planında hangi dairelerin ne oranda yakıt bedeli ödeyeceği yazılı olmalıdır. .... Kira akdine ortak giderlerin kiracıya ait olduğu yazılı ise, ...
www.harbiforum.org/.../14487-gayrimenkuller-ile-ilgili-bilmek-istenilen-
hersey.html - Önbellek - Benzer

 1. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

 2. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanıla. rak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde ...
  www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20615.html -
  Önbellek
 3.  

  İmar Yönetmeliği - KENTLI

   

  MADDE UYGULAMASI · 3030 DIŞI-İMAR YÖNETMELİĞİ · 3030-UYGULAMA YÖNETMELİĞİ · 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 46, 47, 48 VE GEÇİCİ 7. ...
  www.kentli.org/yasa/yasalar.htm -
  Önbellek - Benzer
 4.  

  PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

   

  4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik .... ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar İmar Kanunu ve bu Yönetmelik ...
  www.ozida.gov.tr/kurumsal/mevzuat/04-01-027.htm -
  Önbellek - Benzer
 5.  

  İmar Kanunu - Mevzuat Bilgi Sistemi

   

  İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. ...
  mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5... -
  Önbellek
 6.  

  İmar Kanununun 18

   

  İmar Kanununun 18.Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hk.Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ...
  www.khgm.gov.tr/.../yönetmelik/imar%20kanunun%2018.htm -
  Önbellek - Benzer
 7.  

  3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR ...

  Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik .............. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları ...
  www.geocad.com.tr/yasa/3030disi.htm -
  Önbellek - Benzer
 8.  

  Yönetmelikler

   

  3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ. BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ. BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ ...
  www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yonetmeliklistesi.php -
  Önbellek - Benzer