BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN17
Duyuru
ŞİİR SİTELERİM https://gezginbabacan.tr.gg https://babacan1717.tr.gg https://babacan1717siirleri.tr.gg
BABACAN1717

   
 
  EV ALACAKLAR OKUSUN****Her konuda bilgi ve imar danışma

                                                                     Ev Almayı Düşünenler Mutlaka Tıklayın

 Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

 NOTERDE YAPILAN
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
TAPUDA GEÇERLİ DEYİLDİR
MÜTAHİTLER
BİNADA
ORTAK KULLANIM
ALANLARINI
BU KANALLA
SATIYOR VE ALANI
DOLANDIRIYOR

DİKKAT 

Noterden yapılan 
SATIŞ
VAADLERİ

TAPUDA
GEÇERLİ
DEYİLDİR


EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

Öncelikle alınacak olan
konutun tapusunun olup olmadığına
ve kat mülkiyetine
geçilip geçilmediğine bakılır.
Konutun ait olduğu
bölgenin Tapu Sicil
Müdürlüğü'nden
alınacak olan konutun
tapu kayıtlarında ipotek
, haciz ya da kısıtlayıcı
bir durum
olup olmadığı kontrol edilir
.Konutun ait olduğu ilçe/belde
varsa büyükşehir
belediyesinden alınacak olan
konutun pafta, ada, parsel
numaraları belirtilerek
planlardaki
durumu ve bölgenin
jeolojik yapısı öğrenilir.
Bilgiler tamamlanınca tapudan
satış gerçekleşir.
Noterden yapılan
satışlar tapuda geçerli değildir.


---daha fazla bilgi için HUKUK bölümüne gidiniz---
 


 

 

Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı, “Maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Aksi halde maketin altında kalırsınız” dedi.

TÜSİAV Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı ANKA’ya yaptığı açıklamada, tapu sicil muhafızlığında yapılmayan alım ve satımların(noter satışı, protokol, senet gibi) hiçbir geçerliliği olmadığına dikkat çekerek, “İstisna olarak; noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Ancak, satış vaadi sözleşmesi ile alınan taşınmazı, tapu dairesine giderek, adınıza tescil ettirdiğiniz takdirde bir hüküm ifade eder. Aksi halde, satıcı taraf art niyet taşıyorsa, aynı satış vaadi sözleşmesini binlerce kişiye vaat eder” dedi.

Alınmış olan satış vaadi sözleşmesi tescil edilse de, tescil tarihinden itibaren geçerliliğinin beş yıl olduğunu belirten Taşcı, “Beş yıl içerisinde kesin satış tahakkuk etmezse, tapu sicil muhafızlığınca şerhin bir hükmü kalmaz, taşınmaz sahibi veya şerhi koyanın müracaatı ile beş yıl sonunda şerh düşer. Bu demek oluyor ki; satış vaadi sözleşmesini, tapuya şerh ettirdiğinizde, beş yıl içerisinde kesin satışı almanız gerekmektedir” dedi.

MAKETTEN BİR TAŞINMAZ ALDINIZ MUTLAKA TAPUDA ŞERH ETTİRİNİZ

Satış vaadi sözleşmesi yapılmadan önce tapuya gidip vaatle alınacak taşınmaz üzerinde herhangi bir şerhin olup olmadığının kontrolü gerektiğini vurgulayan Taşcı, “Eğer taşınmaz üzerinde bir tetkikat(şerh) bulunmuyorsa, hemen tapuya şerh düşmek kaydıyla, satış vaadi sözleşmesi düzenlenir. Bu işlemin bir diğer adı da ‘ön akittir’. Bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şerh edilmediği sürece vaat konusu taşınmazın tapudan bir üçüncü kişiye temliki halinde sonradan aynı hak iktisap eden bu kişiye karşı ileri sürülemez” ifadelerini kullandı. Ancak şerh edilmemiş dahi olsa, düzenlenmesinden sonra vaade konu taşınmazın sırf vaat alacaklısını zarara uğratmak amacıyla malik tarafından danışıklı olarak bir başka kişiye tapudan temliki halinde, vaat alacaklısının muvazaa nedeniyle tapunun iptalini istemesinin mümkün olduğunu belirten Taşcı şöyle devam etti:

“Demek oluyor ki, maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Kanun koyucu 6 Ocak 1954 tarih ve 6217, 26 maddesinde yaptığı değişiklikle kişiye tapuda şerh hakkını tanımıştır. Noterlik kanununun ‘44 madde, -B- bendince de aynı hak, kişilerce satış vaadi sözleşmesi, taraflardan herhangi birinin istemiyle tapuya şerh ettirilir.’ demektir. Diyeceğimiz şudur ki, maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Aksi halde maketin altında kalırsınız.”

 


 

HER KONUDA BİLGİ MEVCUTTUR

İMAR DANIŞMANI

Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

PLAN-PLANLAMA İNŞAAT GENEL
Nazım İmar Planı nedir ? İnşaat ruhsatı nasıl alınır ? Arsa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Uygulama İmar planı nedir? Yapı kullanma izni nasıl alınır ? Gayrimenkul nedir? Çevre Temizlik Vergisi için gerekli belgeler nelerdir?
Çevre Düzeni Planı nedir? Tapusu Olan Arsanın İmar Dur. Var mıdır? Apartman bahçesi otoparka dönüştürülebilir mi? Satın alınan emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?
Bölge Planı nedir ? İmar Adası nedir ? Boş kapıcı konutu kiraya verilebilir mi? Süresi sona ermeden kira sözleşmesinin feshi mümkün müdür?
Mevzi Plan nedir ? 18.Madde Uygulaması nedir ? Evcil hayvanlar evde beslenebilir mi? Yakıt parası kalorifer dilim sayısına göre alınabilir mi?
Parselasyon Planı nedir ? TAKS ( Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? Emlak Beyannamesi için gerekli belgeler nelerdir? Şerh nedir?
İlave İmar Planı nedir? KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir? Bizim Evin Üzerinden Yol Geçer mi? Zilyetlik nedir?
Revizyon İmar Planı nedir? Kamulaştırma nedir, nasıl yapılır ? İzale-i Şüyu nedir? Şuf'a Hakkı nedir?
Koruma Amaçlı İmar Planı nedir? Hisseli, Müstakil (Bağımsız) Tapu nedir? Kooperatif nedir? Asbest Nedir?
Nerelerde İmar Planı yapılabilir? Pafta, Ada, Parsel nedir? Fauna nedir? Flora nedir? Su kirliliği nedir?
Planlar Nasıl Onaylanır? Bir Parsele Birden Fazla Bina Yapılabilir mi? Ekoloji nedir? Hava Kirliliği nedir?
İmar Planlarında Bay. İsk. Bak.’nın yetkisi nedir? TUS nedir? Evsel Atıksu nedir? ÇED nedir ?
Hangi tadilatlarda Bel.'ye başvurulmalıdır? Sürveyan nedir? Büyükşehir Belediyesi nedir?