BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN17
Duyuru
ŞİİR SİTELERİM https://gezginbabacan.tr.gg https://babacan1717.tr.gg https://babacan1717siirleri.tr.gg
BABACAN1717

   
 
  yöneticinin görevleri ve sorumlulukları
yöneticinin görevleri ve sorumlulukları


apartman yöneticisinin hakları

apartman yöneticisi aidat öder mi

apartman yöneticisinin yapması gerekenler

apartman yöneticisinin yetkileri

apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu

apartman yöneticisinin görev ve yetkileri nelerdir

apartman denetçisinin görevleri
 

2014-07-15T15:25:45Z

 

Kat malikleri genel kurul toplantısında seçilen bina yöneticisinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı sorumlulukları bulunuyor. Bina yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu bazı işlerde bulunuyor. Peki, bina yöneticisinin görevleri nelerdir?

 

Bina yöneticisinin görevleri!
  

Bina yöneticisi, bilindiği üzere kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebiliyor; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebiliyor. 


 

Bina yöneticisi seçildikten sonra kişinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı görevleri oluyor. Bina yöneticisi bu görevleri yerine getirmekle yükümlü oluyor. Bina yöneticisinin yapması gereken işler genel itibari ile 3'e ayrılıyor. Bunlar: Genel yönetim işlerinin görülmesi; Defter tutulması ve belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması. Bu hususla ilgili açıklamalara Kat Mülkiyet Kanunu'nda yer verilyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;


 

Yöneticinin görevleri:

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:


 

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;


 

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;


 

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;


 

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;


 

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçlarınödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;


 

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;


 

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;


 

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;


 

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;


 

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;


 

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.


 

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.


 

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.


 

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.


 

3. İşletme projesinin yapılması:

Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 - 2814/12 md.)

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle:


 

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;


 

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;


 

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

Gösterilir.


 

Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.


 

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.


 

 
SİTEME HOŞ GELDİNİZ TEŞEKÜR EDERİM YÖNETİM BABACAN1717 ___________________________
Bugünkü Ziyaretçiler : 36
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 201324
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 132
___________________________
Toplam Tıklanma : 623884
___________________________
Ip Adresiniz : 54.209.202.123
___________________________
Yaşadığınız Ülke : T.Cus
___________________________
Hangi Sayfadasın : y├Âneticinin g├Ârevleri ve sorumluluklar─▒ ___________________________

IP Adresi Sorgulama
IP adresini girin:Google Arama
Sitemde Arama
http://www.babacan17.tr.gg
BABACAN17
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=